POCHE thumb

Технически параметри:

Референция: E12.

Обща инструкция за всички продукти PETZL

Резервни части и аксесоари

* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя.

POCHE

...
...