Помощни въжета thumb
Помощни въжета thumb

Технически параметри:

Референция: C0;
Стандарт: CE EN 564;

Допълнителна информация:
За връзване на примка от въже препоръчваме двоен тъкачески възел, с изключение на примките от Динема, които трябва да се връзват с троен тъкачески възел. Препоръчваме самозатягащи възли да се правят от шнурове 7 мм или 5,5 мм Динема. Динемата е много хлъзгав материал, затова шнурът от Динема 100% (сърцевина и броня от Динема) не трябва да се използва като второ въже при рапел. Помощното въже Динема 5,5 мм е леко и здраво и може да се използва за самозатягащи възли, за ексцентрици или за парапет. Помощното въже Динема 100% 5 мм е подходящо за използване в спелеологията: за педал или допълнителна осигурителна точка. Не трябва никога да се използва за направа на самозатягащи възли (температура на топене 145°C). Повече информация за възлите може да намерите на страницата "Техническа информация".

Инструкция за употреба

Сравнителна таблица

* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя

Помощни въжета

...
...